IVF

IVF به معنی لقاح خارج از رحم می‌باشد.

علل انجام IVF

اختلال مربوط به لوله های رحمی

۱-در انسداد کامل لوله های رحمی روش انتخابی IVF است.

۲-مواردی که لوله ها باز هستند ولی فعالیت مناسب ندارند و یا بدنبال جراحی لوله ها باز شده ولی بارداری اتفاق نیفتاده بعد از دو سال روش انتخابی IVF است.

نازایی بدون علت

وقتی تمام آزمایشهای مرد و زن سالم هستند  IVF بعد از سه سال توصیه میشود و در صورتی که سن زن بالای ۳۶ باشد IVF سریعتر توصیه میشود.

نازایی با علت مشکلات مرد

۱-زمانی که تعداد اسپرم متحرک کمتر از یک میلیون هست درمان انتخابی IVF است.

۲- زمانی که تعداد اسپرم متحرک بین یک تا ده میلیون است بعد از دو سال ناباروری IVF توصیه میشود.

۳-زمانی که تعداد اسپرم متحرک بالای ده میلیون است بعد از سه سال ناباروری IVF توصیه میشود.

آندومتریوز

۱-در آندومتریوز خفیف و متوسط بعد از سه سال ناباروری IVF توصیه میشود

۲-در فرم شدید آندومتریوز در صورتی که لوله ها باز است بعد از دو سال نازایی IVF توصیه میشودو اگر سن زن بالای ۳۶ سال باشد IVFسریعتر توصیه میشود

اختلالات تخمک گذاری

در موارد عدم تخمک گذاری بعد از ۱۲ سیکل تحریک تخمک گذاری ناموفق IVF توصیه میشود


انجام IVF دکتر افسانه ساسانی


آندومتریوز و تاثیر آن در ناباروری

۱-اختلال در آدنکسها (لوله های رحمی)

۲-تداخل در گرفته شدن تخمک توسط لوله ها

۳-اختلال در رشد تخمک و رشد جنین و پذیرش آندومتر

جراحی در هر مرحله از از آندومتریوز احتمال بارداری طبیعی را بالا میبرد

جراحی بدلیل آسیب به نسج تخمدان و عروق ناف تخمدان قبل از  IVF توصیه نمیشود

در بیماران آندومتریوز که  IVF میشوند نتیجه مثل بیماران بدون آندومتریوز است

جراحی آندومتریوما  تاثیری در نتیجه IVF ندارد

اخیرا توصیه به درمان محافظه کارانه در مورد آندومتریوما میشود و سایز کمتر از ۴ سانتیمتر قبل از IVF توصیه به جراحی نمیشود

سه تا شش ماه درمان با آگونیست GNRH موفقیت  IVF را بیشتر میکند

اگر سن زن و رزرو تخمدان و و فاکتور مردانه و وضعیت لوله های رحمی اجازه دهد جراحی و فرصت بارداری طبیعی توصیه میشود در غیر اینصورت آگونیست GNRH و بعد  IVF توصیه میشود.

اختلال عملکرد لوله های رحمی

تصمیم به ارجحیت IVFنسبت به جراحی لوله به فاکتورهایی مثل شدت آسیب لوله و سن بیمار ارتباط دارد
شواهدی هست که وجود هیدروسالپنکس شانس موفقیت IVFرا کم میکند از طریق کاهش لانه گزینی و و اثر توکسیک روی جنین و آندومتر
در یک مطالعه بستن قسمت فوقانی لوله به اندازه سالپنژکتومی برای بهبود لانه گزینی بدنبال IVF موثر است

فاکتور های مردانه ناباروری

بهترین نتایج IUIزمانی حاصل میشود که تعداد اسپرم متحرک در زمان تلقیح بیشتر از ده میلیون و شکل نرمال اسپرم بیشتر یا مسا وی ۱۴ درصد باشد

و در تعداد اسپرم متحرک کمتر از یک میلیون احتمالا IUIموثر نیست

نتایج حاصل از IVFبدلیل مشکلات مرد بر اساس سن زن و درجه حرکت و شکل اسپرم ارزیابی میشود

در صورت ناباروری شدید به علت فاکتور مرد ممکن است شکست کامل لقاح رخ دهد

دریافت وقت معاینه

چنانچه نیاز به معاینه و دریافت مشاوره از دکتر دارید، لطفا برای دریافت وقت با کلینیک تماس حاصل نمایید.

| دکتر افسانه ساسانی فوق تخصص نازایی و جراح زنان و زایمان |

سایر خدمات کلینیک


فهرست