تعیین جنسیت

تعیین جنسیت از طریق IVF یا لقاح خارج از رحم انجام میشود.

بعد از تشکیل جنین در روز سوم توسط پزشک جنین شناس یک سلول از جنین برداشته  میشود (بیوپسی) و توسط پزشک ژنتیک تعیین جنسیت هر جنین انجام میشود و انتقال در روز پنجم انجام میشود.

تعیین جنسیت کودک کلینیک دکتر افسانه ساسانی

دریافت وقت معاینه

چنانچه نیاز به معاینه و دریافت مشاوره از دکتر دارید، لطفا برای دریافت وقت با کلینیک تماس حاصل نمایید.

| دکتر افسانه ساسانی فوق تخصص نازایی و جراح زنان و زایمان |

سایر خدمات کلینیک


فهرست